Slovenská vláda oznamuje dobrú správu a predkladá naliehavé a dôležité vyhlásenie všetkým občanom a obyvateľom, ako aj krajanom

0

Ako dôležitý a pozoruhodný krok k zlepšeniu ekonomickej situácie Slovenska Slovensko dnes ráno oznámilo svoj zámer otvoriť novú štátnu leteckú spoločnosť Slovenské aerolínie v rámci stratégie prepravy a distribúcie krajiny, ktorú vyhlásila vláda SR.

Tlačová agentúra SR vo svojom vyhlásení uviedla, že nová stratégia zvýši počet medzinárodných destinácií na Slovensku na viac ako 350 destinácií a spustí druhú domácu leteckú spoločnosť, ktorá je na piatom mieste vo svete, a to si kladie za cieľ. Dosahovanie cieľov v oblasti leteckej dopravy a národného cestovného ruchu.

Cieľom tejto stratégie je zdvojnásobiť leteckú prepravu na viac ako 4,5 milióna ton.

Hlava štátu podľa vyhlásenia TASR uviedla, že účelom novej stratégie je “zvýšiť súčasný príspevok sektora dopravy a logistiky k HDP zvýšením sektora dopravy a logistiky zo 6 % na – “. 10 % – rast podnikania a investícií.“ Táto expanzia povedie k zvýšeniu ročných neropných príjmov, čím sa sektor do roku 2030 zvýši na približne 45 miliárd USD.

Slovakia National Airlines je v súčasnosti najväčšia letecká spoločnosť na Slovensku, založená v roku 1995 a jej súčasným hlavným uzlom je medzinárodné letisko Bratislava.

Leave A Reply

Your email address will not be published.